Hur ska reklamationerna hanteras mellan butikerna?

Butikerna ska följa Florifys reklamationspolicy.