Kommer alla uppgifter om beställare på ordern?

Ja absolut! vi tycker det är jättebra när man kan kontakta beställaren.